De algemene voorwaarden van Ter Doest B.V.

Artikel 1: Definities

a) Internetreservering: de overeenkomst tot vervoer van één of meerdere personen naar en van een vooraf bepaalde bestemming.
b) Ter Doest B.V.: de vervoerder die zich bij de vervoersovereenkomst verbindt tot vervoer.
c) Reiziger: een door Ter Doest B.V. per bus of taxi te vervoeren persoon.
d) De website: https://www.ter-doest.nl

Artikel 2: Reserveren/boeken

Ter Doest B.V. is steeds gerechtigd om van de reiziger vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen.
Reserveren/boeken van een vervoersbewijs dient te geschieden via de website en dient online betaald te worden. Dit kan tot uiterlijk 2 uur voor vertrek. Voor speciale evenementen kunnen andere tijden gelden.

Betaling:
Nadat u de kaarten besteld en tevens betaald hebt via I-Deal ontvangt u automatisch een email met de status van uw bestelling, ordernummer, (opstapplaats) en de online ticket(s).
Tegen inlevering van het online ticket ontvangt toonder bij de chauffeur een ticket voor de terugreis.
Elke reservering is bindend. Annuleren kan uitsluitend per mail (info@ter-doest.nl) tot 1 uur voor vertrek. Alleen dan komt de reiziger in aanmerking om geld terug te ontvangen. Eventueel betaalde reserveringskosten kunnen niet worden gerestitueerd.

Nadere bepalingen:
Ter Doest behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren en om een maximum aantal tickets te verstrekken. Een ticket wordt eenmalig verstrekt en bestaat uit een door Ter Doest verstrekt document of een per e-mail verstrekte unieke barcode. Het risico van verlies of beschadiging ligt bij de klant. . Een ticket geeft toegang tot de bus aan een persoon. Alleen via Ter Doest bestelde tickets zijn geldige toegangsbewijzen. Niet geldige tickets mogen door Ter Doest worden geweigerd of ongeldig worden gemaakt zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het ticketbedrag.

Het is niet toegestaan om kaarten door te verkopen met als doel hier winst uit te halen. Bij constatering worden deze kaartnummers geweigerd bij de entree zonder restitutie. Ter Doest mag het er voor houden dat degene die de tickets als eerste toont bij aanvang van de bus de rechthebbende op toegang daarvoor is.

Artikel 3: Heen- en terugreis

a) Op de bestelpagina van Ter Doest staan in het dropdown menu de opstaptijden en –plaatsen vermeld, tevens staan deze vermeld op het E-ticket.
b) De marge rondom de ophaaltijd is 15 minuten na de afgesproken tijd. Indien de chauffeur 15 minuten na de afgesproken tijd niet aanwezig is, kun je bellen met 0547-333368
c) De Ter Doest bus zal niet eerder vertrekken bij de opstapplaats dan aangegeven.
d) Retourtijden worden kenbaar gemaakt in de bus op de heenreis.

Artikel 4: Vertraging

Ter Doest B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertraging die tot gevolg heeft dat de reiziger gedeeltelijk of geheel haar stapavond mist.
Ter Doest B.V. zal naar redelijke maatstaven al het mogelijke doen om dit te voorkomen.
Het kan voorkomen dat Ter Doest B.V. later arriveert dan op de site vermeld staat. In geval van
overmacht of onvoorziene (weers-/verkeers-) omstandigheden kan Ter Doest B.V. besluiten het tijdschema te wijzigen. Mocht dit gebeuren, neemt Ter Doest B.V. contact met je op. In het geval van een overmacht situaties kan Ter Doest B.V. geen geld retourneren.

Artikel 5: De Reiziger

a) De reiziger dient zich tijdens de reis te gedragen overeenkomstig aan de fatsoensnormen
zijdens de vervoerder.
b) De reiziger dient in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs en dit op verzoek van de
chauffeur te tonen. Ter Doest B.V. is niet verantwoordelijk voor weigering bij de betreffende
uitgaansgelegenheid door bijvoorbeeld de leeftijdsgrens.
c) De reiziger dient ervoor te zorgen een geldig vervoersbewijs bij zich te hebben. Wanneer dit niet het geval is, kan zij geweigerd worden.
d) Het is de reizigers verantwoordelijkheid om op tijd bij de gekozen opstapplaats aanwezig te
zijn. De bus vertrekt op het afgesproken tijdstip.
e) Het is de reiziger tijdens de rit verboden:
1. Drugs, explosieven en/of gevaarlijke wapens in bezit te hebben.
2. Tijdens de reis te lopen; in de bus.
3. (hete) drank te gebruiken.
4. De bus te beschadigen en/of verontreinigen.
5. Noodvoorzieningen, zoals de nooddeur en noodluik, aan te raken in alle andere gevallen
dan een noodgeval.
6. In de bus te roken.
7. Het op enige wijze hinderen van het personeel in het uitoefenen van zijn of haar taak.
8. Het veroorzaken van hinder en/of overlast ten opzichte van medereizigers en/of
weggebruikers in het algemeen.
f) Bij vandalisme en/of geweld schakelt Ter Doest B.V. de politie in.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Ter Doest B.V. is niet aansprakelijk in geval van verlies en/of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, kunstvoorwerpen en andere eigendommen van de reiziger. De reiziger kan daarentegen wel aansprakelijk gesteld worden voor het met opzet beschadigen en/of
verontreinigen van de bus.

Privacy:
Ter Doest B.V. respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die u via deze site verstrekt. Ter Doest B.V. gebruikt uw gegevens alléén voor de afhandeling van de transactie waarvoor u uw gegevens verstrekt. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor derden. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om, de gegevens zijn afgeschermd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Tevens moeten wij je in dringende gevallen kunnen bereiken (denk aan een late wijziging of bij annuleringen).Mochten er vragen zijn omtrent het vervoer dan kunt u contact opnemen met Ter Doest B.V.. Via e-mail info@ter-doest.nl of via 0547-333368
Tevens zijn de Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer van kracht welke te vinden zijn op onze website