Privacy policy
Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.ter-doest.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.ter-doest.nl staat onder beheer van Ter Doest BV. De contactgegevens zijn te vinden op www.ter-doest.nl/contact. Taxi ter Doest, Touringcar ter Doest en Verkeersschool ter Doest zijn handelsnamen van Ter Doest BV.

2. Gegevens van bezoekers
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan ter-doest.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Ter-doest.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Gegevens die door de bezoeker aan ter-doest.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Ter Doest BV kan gegevens die door de klant verstrekt worden o.a. voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het sturen van één of meerdere e-mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, verkoopactie, waarvan Ter Doest denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
Ter-doest.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Ter Doest de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Ter Doest. De contactgegevens staan vermeld op: www.ter-doest.nl /contact.

5. Disclaimer
Ter Doest BV is gerechtigd de inhoud van deze Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.